درباره ما

کردیت ریپورتس یک سامانه اعتبار سنجی است که بر مبنای سرویسهای شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، اقدام به ارائه خدمات اعتبار سنجی به مشتریان حقیقی و حقوقی می کند.

دریافت گزارش حقیقی و حقوقی:

هر فرد اعم از حقیقی یا حقوقی که می خواهد رتبه اعتباری و گزارشات دقیق خود در سیستم بانکی کشور را بداند، پس از احراز هویت می تواند این اطلاعات را از سیستم دریافت کرده و در صورت تمایل با افراد، شرکتها و سازمانها به اشتراک بگذارد.

 مبلغ دریافتی برای هر گزارش ۹۰۰۰ تومان میباشد که میتوان پس از مشاهده گزارش آنرا را در قالب فایل pdf دانلود نمود.

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه بانک‌های کشور و برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه ۱۳۸۵ بصورت سهامی خاص تحت شماره ۲۸۲۳۹۵ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۱۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تاسیس شده است. شرکت در راستای تحقق ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی و اعتباری کشور معرفی شد.

این شرکت بر اساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار (موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ هیات محترم وزیران)، سامانه ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانکها و موسسات مالی و اعتباری خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به نظام بانکی کشور ارائه می‌دهد.

هدف اصلی شرکت به عنوان شرکت سنجش اعتبار (Credit Bureau)، بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به آنها می باشد. استفاده از خدمات شرکت موجب خواهد شد تا شرکت‌های اعتباردهنده از وضعیت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود در کل نظام بانکی مطلع شده و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات اعتباری خود را بصورت علمی، با ریسک کمتر و در زمان سریعتری اتخاذ نمایند.