logo11

معرفی شرکت SCHUFA، یکی از مؤسسات سنجش اعتبار مطرح دنیا

شوفا یک مؤسسه سنجش اعتبار آلمانی است.  SCHUFA مانند بقیه‌ی مؤسسات سنجش اعتبار، اطلاعات منفی تسهیلات و وام های هر فرد را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از این اطلاعات میزان ریسک هر فرد در عدم پرداخت اقساط وام  را تخمین می‌زند. بسته به امتیاز شوفا بانک ها دو تصمیم می‌گیرند: به فرد وام تعلق […]

big-3

سه شرکت سنجش اعتبار بزرگ

شرکت‌های سنجش اعتبار به امتیاز اعتباری هر فرد نیاز دارند. برای بدست آوردن این امتیاز، سرویس‌های امتیازدهی مانند FICO را خریداری می‌کنند، یا خودشان الگوریتم امتیاز دهی را تولید می‌کنند. شرکت‌های سنجش اعتبار اطلاعات بانکی افراد را جمع آوری می‌کنند و با استفاده از این اطلاعات و الگوریتم مورد استفاده، گزارش اعتباری را در اختیار […]

رتبه اعتباری چیست؟

رتبه اعتباری چیست؟ رتبه اعتباری عددی است بین ۰ تا ۹۰۰ که بر مبنای رفتار هر شخص در شبکه بانکی کشور به وی اختصاص می یابد. هرچه این عدد بیشتر باشد، وضعیت اعتبـاری وی بهتـر بوده و ریسک معامله با ایشان کمتر خواهد بود. رتبه اعتباری برای چه سازمان هایی حائز اهمیت است؟   بانک‌ها […]